ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: Μελέτη της ελληνικής ως γλώσσα πολιτισμικής κληρονομιάς

Γλωσσολογική έρευνα πάνω στη διγλωσσία και συγκεκριμένα τη μελέτη της σχέσης ανάμεσα στην πρώτη (ελληνική) και δεύτερη (αγγλική) γλώσσα στους Έλληνες του Ηνωμένου Βασιλείου. Ζητούνται συμμετέχοντες που είναι ενήλικες (άνω των 18) και ομιλούν και τις δύο γλώσσες. Η έρευνα γίνεται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά και οι συμμετέχοντες λαμβάνουν ως αντάλλαγμα για την πολύτιμη βοήθειά τους… Continue reading ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: Μελέτη της ελληνικής ως γλώσσα πολιτισμικής κληρονομιάς