Εκ μέρους της Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού – Διεθνής Παιδικός και Νεανικός Διαγωνισμός Ζωγραφικής

Εκ μέρους της Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού - Διεθνής Παιδικός και Νεανικός Διαγωνισμός Ζωγραφικής