Διαδικτυακή ενημέρωση, στα Ελληνικά, σχετική με τα δικαιώματα και την εγκατάσταση πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Στα πλαίσια των δράσεών του Settled Scotland, στις 23 Ιουνίου, 17:30 – 18:30, θα προσφερθεί μία δωρεάν διαδικτυακή ενημέρωση σχετική με τα δικαιώματα και την εγκατάσταση πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο (EU Settlement Scheme), στην ελληνική γλώσσα. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://citizensrightsproject.org/event/online-information-session-greek/

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ενημέρωση για το EU Settlement Scheme στην ελληνική γλώσσα

Στα πλαίσια των δράσεών του Settled Scotland, στις 26 Μαϊου, 17:30 - 18:30, θα προσφερθεί μία δωρεάν διαδικτυακή ενημέρωση για το EU Settlement Scheme, στην ελληνική γλώσσα, περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://citizensrightsproject.org/event/online-information-session-greek/