Σύνοψη

Η Ελληνική Κοινότητα του Εδιμβούργου είναι ένας αναγνωρισμένος, από το Βρετανικό Κράτος, κοινωφελής οργανισμός. Απέκτησε την επίσημη αναγνώρισή του στις 5 Φεβρουαρίου του 2018, αν και η ιστορία του πηγαίνει πίσω στο τέλος του 2014 όταν και συγκροτήθηκε ως σύλλογος. 

Όραμα

Να είναι το κέντρο αναφοράς για τους Έλληνες του Εδιμβούργου και πομπός Ελληνικού πολιτισμού στην τοπική κοινωνία.

Σκοποί

Ο Σύλλογος σκοπεύει:

  • Στην υποστήριξη και ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ των Ελλήνων που κατοικούν στο Εδιμβούργο και περίχωρα,
  • Στην προώθηση του Ελληνικού πολιτισμού και κουλτούρας,
  • Στην εκπροσώπηση της Ελληνικής κοινότητας στο Εδιμβούργο και των ενδιαφερόντων της στις τοπικές Αρχές και οργανισμούς, ανάλογα με την περίσταση,
  • Να μην εμπλέκεται σε κομματική πολιτική.

Καταστατικό

Το Καταστατικό του συλλόγου βρίσκεται εδώ.