Ενημέρωση για το εκπαιδευτικό υλικό του κόμβου “Πολύτροπη Γλώσσα”

Πρόκειται για υποστηρικτικό υλικό για την διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας (και Λογοτεχνίας) στο Λύκειο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για μαθητές με αντίστοιχο επίπεδο γλωσσομάθειας και σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού. Επίσης, μπορεί να αξιοποιηθεί εξαιρετικά στο πλαίσιο μιας υβριδικής διδασκαλίας της Νεοελληνικής Γλώσσας τόσο διά ζώσης όσο και online, καθώς και για διδασκαλία εξ… Continue reading Ενημέρωση για το εκπαιδευτικό υλικό του κόμβου “Πολύτροπη Γλώσσα”